BayaranBAYAR SELEPAS LULUS
KELULUSAN SEGERA (kecuali permohonan yang diwajibkan lawatan tapak)

Permohonan Baru/Pembaharuan: 
RM 1000.00 Bayaran Perkhidmatan
RM 450.00 Yuran Pendaftaran 10 Bidang Pertama
RM 50.00/bidang Yuran Pendaftaran untuk bidang tambahan melebihi 10 bidang
RM 199.00 EPXS Token
untuk 3 Tahun

Permohonan Taraf Bumiputra: 
RM 500.00 Bayaran Perkhidmatan

Permohonan Tambah Bidang: 
RM 500.00 Bayaran Perkhidmatan
RM 50.00 Yuran Pendaftaran Setiap Kod Bidang

Permohonan Kemaskini Profil:
RM 500.00

Bayaran boleh dibuat melalui:
LAMAN KLASIK RESOURCES
ACC NO; 562209 614659

HONGLEONG ISLAMIC BANK
ACC NO; 242010 03709