Bidang Khas

Semua Bidang Khas akan dilawat.

Syarikat hendaklah mengemukakan penyata caruman KWSP dan peta menuju ke premis. 

Bagi bidang khas ini syarikat tidak dibenarkan beroperasi di rumah kediaman.

Dokumen sokongan diperlukan sama seperti permohonan baru atau tambah bidang

Berikut adalah syarat dan dokumen sokongan lain yang diperlukan:

Bidang Percetakan – 221001 hingga 221013     

 1. Modal berbayar/terkumpul RM10,000.00.
 2. Penguasaan syarikat 100% Bumiputera.
 3. Lesen percetakan dari KDN.
 4. Surat kelulusan Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan bagi bidang 221009.

Pemilik Kapal – 221101
 1. Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Certificate Of Malaysian Registry.

Broker Perkapalan – 221102     
 1. Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Surat Perlantikan daripada Syarikat Perkapalan.
 
Agen Perkapalan – 221103       
 1. Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Surat Perlantikan daripada Jabatan Kastam.      
      
Pengangkutan Lori – 221104       
 1. Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Geran dan Permit Lori.
 4. Memiliki lori sendiri.

Agen Penghantaran – 221105
 1. Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Surat Perlantikan daripada Jabatan Kastam.

Pembungkusan – 221106
 1. Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Mempunyai stor/warehouse.

Syarikat Insurans – 221201       
 1. Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Lesen daripada Bank Negara Malaysia.
 
Broker Insurans – 221202
 1. Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Lesen daripada Bank Negara Malaysia.

Stevedor – 221604
 1. Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Senarai pekerja.
 
Telly Clerk – 221605       
 1. Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.
 2. Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 3. Mempunyai Telly Clerk yang berpengalaman.

Agen Pengembaraan – 221107       
 1. Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.
 2. Penguasaan syarikat 100% Bumiputera.
 3. Lesen daripada Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia (TDC).
 
Bengkel – 220116 hingga 220123
 1. Modal berbayar/terkumpul RM10,000.00.
 2. Polisi insuran perlindungan kenderaan pelanggan.
 3. Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.

Limbungan – 220107  
 1. Modal berbayar/terkumpul RM 10,000.00.
 2. Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.
 3. Polisi Insuran Perlindungan Bot/Kapal pelanggan.

Pembuat Bot/Kapal – 190299 (P)
 1. Modal berbayar/terkumpul RM 10,000.00.
 2. Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.
 3. Polisi Insuran Perlindungan Bot/Kapal pelanggan.
 4. Mempunyai Limbungan Milik Sendiri.
 5. Mempunyai Shipway/Launch-way.
 6. Mempunyai peralatan:-
 • Lathe Machine, Welding Machine, Grinding Machine, Shaping Machine, Drilling Machine, Cutting Machine, Bending Machine.
    7. Bilik Hawa Dingin (untuk buat GRP).
    8. Syarikat juga mestilah mempunyai kakitangan yang berkelakan:-
 • Marine Engineer.
 • Pekerja mahir/berpengalaman dalam bidang berkenaan. 
 • Welding Specialist (with bot alluminium).