Permohonan Baru

Syarikat hendaklah mempunyai modal terkumpul/berbayar tidak kurang dari RM2,500.00 bagi bidang biasa.


ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD
 1. BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI 
 2. SALINAN FORM OF ANNUAL RETURN TERKINI YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT, LENGKAP DENGAN NAMA, NO.LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU YANG DISAHKAN OLEH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM), BAGI SYARIKAT BEROPERASI MELEBIHI SETAHUN (JIKA BERKENAAN)
 3. SALINAN BORANG 24 DAN 49 YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT, LENGKAP DENGAN NAMA, NO.LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
 4. SALINAN BORANG PINDAH MILIK SAHAM (BORANG 32A) YANG TELAH DIMATIKAN SETEM DAN DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT, LENGKAP DENGAN NAMA, NO. LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) - JIKA BERKENAAN
 5. SALINAN BORANG 13 YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT LENGKAP DENGAN NAMA, NO.LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)- JIKA BERKENAAN
 6. SALINAN MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION (MAA)
 7. RESOLUSI PENANDATANGAN CEK (JIKA BERKENAAN)
 8. SALINAN KAD PENGENALAN/PASPORT SEMUA PEMILIK/PENGARAH SYARIKAT (HENDAKLAH DIPALANGKAN DENGAN PERKATAAN 'UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA')
 9. SALINAN LESEN-LESEN BERKAITAN YANG MASIH BERKUATKUASA (JIKA BERKENAAN)
 10. SURAT KELULUSAN PENDAFTARAN CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN (CBP) DARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) (JIKA BERKENAAN)
 11. NAMA PEMILIK PEJABAT DAN SEWA BULANAN JIKA PREMIS SEWA / HARGA DAN TARIKH PEMBELIAN PREMIS JIKA MILIK SENDIRI
 12. SENARAI NAMA, NO K.P. DAN JAWATAN PEKERJA.

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN

 1. BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI
 2. SALINAN BORANG D/E PENDAFTARAN PERNIAGAAN , MAKLUMAT PERNIAGAAN DAN MAKLUMAT PEMILIK TERKINI YANG MASIH BERKUATKUASA(BIDANG YANG DIPOHON HENDAKLAH SELARAS DENGAN JENIS PERNIAGAAN YANG DIDAFTARKAN DI SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA)
 3. SALINAN PENYATA AKAUN SEMASA TERKINI (HENDAKLAH DIPALANGKAN DENGAN PERKATAAN "UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA")
 4. SALINAN KAD PENGENALAN/PASPORT SEMUA PEMILIK SYARIKAT (HENDAKLAH DIPALANGKAN DENGAN PERKATAAN 'UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA')
 5. SALINAN LESEN-LESEN BERKAITAN YANG MASIH BERKUATKUASA (JIKA BERKENAAN)
 6. SURAT KELULUSAN PENDAFTARAN CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN (CBP) DARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) (JIKA BERKENAAN)

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang pendaftaran Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 3. Undang-undang kecil Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 4. Minit mesyuarat agong terbaru Koperasi/Persatuan/Pertubuhan. 
 5. Penyata Bank atau resit deposit bank.
 6. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.