Pembaharuan / Daftar Semula

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD

 1. BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI
 2. SALINAN FORM OF ANNUAL RETURN TERKINI YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT.* SEKIRANYA MAKLUMAT SYARIKAT BERBEZA DARI ANNUAL RETURN YANG DIKEMUKAKAN, SILA SERTAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN
 3. SALINAN BORANG 24 DAN 49 BAGI SYARIKAT KURANG SETAHUN ATAU FORM OF ANNUAL RETURN TERKINI YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT (BAGI SYARIKAT YANG DIPERBADANKAN MELEBIHI 18 BULAN).* SEKIRANYA MAKLUMAT SYARIKAT BERBEZA DARI ANNUAL RETURN YANG DIKEMUKAKAN, SILA SERTAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN
 4. SALINAN BORANG PINDAH MILIK SAHAM (BORANG 32A) YANG TELAH DIMATIKAN SETEM DAN DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT, LENGKAP DENGAN NAMA, NO. LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) - JIKA BERKENAAN
 5. SALINAN BORANG 13 YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT LENGKAP DENGAN NAMA, NO.LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)- JIKA BERKENAAN
 6. SALINAN MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION ATAU FORM 55 (BAGI SYARIKAT BERHAD MENURUT JAMINAN)
 7. SALINAN BORANG A SERTA RESIT BAYARAN ATAU PENYATA CARUMAN KWSP BAGI PEKERJA YANG DIIKRAR DI DALAM SISTEM(KECUALI BAGI SYARIKAT PERSEORANGAN/PERKONGSIAN YANG BEROPERASI DARI RUMAH KEDIAMAN)
 8. RESOLUSI PENANDATANGAN CEK (JIKA BERKENAAN)
 9. SALINAN KAD PENGENALAN/PASPORT SEMUA PEMILIK/PENGARAH SYARIKAT (HENDAKLAH DIPALANGKAN DENGAN PERKATAAN 'UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA')
 10. SALINAN LESEN-LESEN BERKAITAN YANG MASIH BERKUATKUASA (JIKA BERKENAAN)
 11. SURAT KELULUSAN PENDAFTARAN CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN (CBP) DARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) (JIKA BERKENAAN)

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN

 1. BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI 
 2. SALINAN BORANG D/E PENDAFTARAN PERNIAGAAN , MAKLUMAT PERNIAGAAN DAN MAKLUMAT PEMILIK TERKINI YANG MASIH BERKUATKUASA(BIDANG YANG DIPOHON HENDAKLAH SELARAS DENGAN JENIS PERNIAGAAN YANG DIDAFTARKAN DI SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA)
 3. SALINAN PENYATA AKAUN SEMASA TERKINI (HENDAKLAH DIPALANGKAN DENGAN PERKATAAN "UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA")
 4. SALINAN BORANG A SERTA RESIT BAYARAN ATAU PENYATA CARUMAN KWSP BAGI PEKERJA YANG DIIKRAR DI DALAM SISTEM(KECUALI BAGI SYARIKAT PERSEORANGAN/PERKONGSIAN YANG BEROPERASI DARI RUMAH KEDIAMAN)
 5. SALINAN KAD PENGENALAN/PASPORT SEMUA PEMILIK SYARIKAT (HENDAKLAH DIPALANGKAN DENGAN PERKATAAN 'UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA')
 6. SALINAN LESEN-LESEN BERKAITAN YANG MASIH BERKUATKUASA (JIKA BERKENAAN)
 7. SURAT KELULUSAN PENDAFTARAN CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN (CBP) DARI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM) (JIKA BERKENAAN)

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang pendaftaran Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 3. Undang-undang kecil Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 4. Minit mesyuarat agong terbaru Koperasi/Persatuan/Pertubuhan. 
 5. Penyata Bank atau resit deposit bank.
 6. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 7. Penyata KWSP bulan terkini.
 8. Salinan Lesen Kewangan