Pembaharuan / Daftar Semula

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD
  1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
  2. Borang 9 dan Memorandum and article association (MAA)
  3. Borang 13 - Pertukaran nama syarikat (jika berkenaan yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
  4. Borang 24 – Pemilik Saham (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat).
  5. Borang 49 – Lembaga Pengarah (yang disahkan oleh SMM/Setiausaha Syarikat).
  6. Borang 32A (jika berkenaan) – Pindah Milik Saham. (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
  7. Form Of Annual Return (jika syarikat yang melebihi 1 tahun yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
  8. Borang 44 - (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
  9. Resolusi Lembaga Pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun syarikat (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
  10. Penyata Bank.
  11. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
  12. Penyata KWSP bulan terkini.
  13. Salinan Lesen Kewangan

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN
  1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
  2. Borang D, Maklumat Perniagaan dan Maklumat Pemilik Terkini (Bidang-bidang yang dipohon mesti berdaftar jenis perniagaannya di SSM) 
  3. Penyata Bank.
  4. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
  5. Penyata KWSP bulan terkini.
  6. Salinan Lesen Kewangan

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN
  1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
  2. Borang pendaftaran Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
  3. Undang-undang kecil Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
  4. Minit mesyuarat agong terbaru Koperasi/Persatuan/Pertubuhan. 
  5. Penyata Bank atau resit deposit bank.
  6. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
  7. Penyata KWSP bulan terkini.
  8. Salinan Lesen Kewangan