Status Bumiputra

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD

 1. BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI (muat turun di sini)
 2. BORANG PERINCIAN PENANDATANGAN CEK YANG DISAHKAN OLEH BANK BERKAITAN
 3. SALINAN FORM OF ANNUAL RETURN TERKINI YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT.* SEKIRANYA MAKLUMAT SYARIKAT BERBEZA DARI ANNUAL RETURN YANG DIKEMUKAKAN, SILA SERTAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN
 4. SALINAN BORANG 24 DAN 49 BAGI SYARIKAT KURANG SETAHUN ATAU FORM OF ANNUAL RETURN TERKINI YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT (BAGI SYARIKAT YANG DIPERBADANKAN MELEBIHI 18 BULAN).* SEKIRANYA MAKLUMAT SYARIKAT BERBEZA DARI ANNUAL RETURN YANG DIKEMUKAKAN, SILA SERTAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN
 5. SALINAN BORANG PINDAH MILIK SAHAM (BORANG 32A) YANG TELAH DIMATIKAN SETEM DAN DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT, LENGKAP DENGAN NAMA, NO. LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) - JIKA BERKENAAN
 6. SALINAN BORANG 13 YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT LENGKAP DENGAN NAMA, NO.LESEN DAN TARIKH PENGESAHAN (COP ASAL) ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)- JIKA BERKENAAN
 7. SALINAN MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION ATAU FORM 55 (BAGI SYARIKAT BERHAD MENURUT JAMINAN)
 8. SALINAN BORANG A SERTA RESIT BAYARAN ATAU PENYATA CARUMAN KWSP BAGI PEKERJA YANG DIIKRAR DI DALAM SISTEM(KECUALI BAGI SYARIKAT PERSEORANGAN/PERKONGSIAN YANG BEROPERASI DARI RUMAH KEDIAMAN)
 9. PETA LAKAR YANG LENGKAP DENGAN MERCU TANDA DAN NAMA JALAN YANG JELAS MENUJU KE PREMIS (MUAT TURUN DARI INTERNET TIDAK DITERIMA)
 10. RESOLUSI PENANDATANGAN CEK (JIKA BERKENAAN)
 11. SALINAN KAD PENGENALAN/PASPORT SEMUA PEMILIK/PENGARAH SYARIKAT (HENDAKLAH DIPALANGKAN DENGAN PERKATAAN 'UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA')
 12. CARTA ORGANISASI YANG LENGKAP DENGAN NAMA DAN JAWATAN
 13. SIJIL KELAHIRAN (JIKA BERKENAAN)
 14. SURAT PERJANJIAN SEWA PREMIS YANG DIMATIKAN SETEM/DOKUMEN HAK MILIK (S&P)/SURAT KEBENARAN DARI PEMILIK PREMIS/RUMAH/SALINAN GERAN

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang D, Maklumat Perniagaan dan Maklumat Pemilik Terkini (Bidang-bidang yang dipohon mesti berdaftar jenis perniagaannya di SSM)
 3. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank [muat turun]
 4. Peta lakar yang jelas menuju arah premis pejabat.
 5. Carta organisasi syarikat yang lengkap dengan nama dan jawatan.
 6. Borang A serta resit bayaran atau penyata caruman KWSP pekerja yang terkini.
 7. Surat akuan bersumpah penguasaan 100% bumiputra dari segi ekuiti, lembaga pengarah, pengurusan & kuasa tandatangan atau sijil keahlian syarikat daripada Dewan Perniagaan Melayu.[muat turun]
 8. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 9. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.
 10. Salinan Lesen Kewangan.

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang pendaftaran Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 3. Undang-undang kecil Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 4. Minit mesyuarat agong terbaru Koperasi/Persatuan/Pertubuhan. 
 5. Penyata Bank atau resit deposit bank.
 6. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank [muat turun]
 7. Peta lakar yang jelas menuju arah premis pejabat.
 8. Carta organisasi syarikat yang lengkap dengan nama dan jawatan.
 9. Borang A serta resit bayaran atau penyata caruman KWSP pekerja yang terkini.
 10. Surat akuan bersumpah penguasaan 100% bumiputra dari segi ekuiti, lembaga pengarah, pengurusan & kuasa tandatangan atau sijil keahlian syarikat daripada Dewan Perniagaan Melayu.[muat turun]
 11. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 12. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.
 13. Salinan Lesen Kewangan.