Status Bumiputra

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang 9 dan Memorandum and article association (MAA)
 3. Borang 13 - Pertukaran nama syarikat (jika berkenaan yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 4. Borang 24 – Pemilik Saham (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat).
 5. Borang 49 – Lembaga Pengarah (yang disahkan oleh SMM/Setiausaha Syarikat).
 6. Borang 32A (jika berkenaan) – Pindah Milik Saham. (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 7. Form Of Annual Return (jika syarikat yang melebihi 1 tahun yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 8. Borang 44 - (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 9. Resolusi Lembaga Pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun syarikat (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 10. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank [muat turun]
 11. Peta lakar yang jelas menuju arah premis pejabat.
 12. Carta organisasi syarikat yang lengkap dengan nama dan jawatan.
 13. Borang A serta resit bayaran atau penyata caruman KWSP pekerja yang terkini.
 14. Surat akuan bersumpah penguasaan 100% bumiputra dari segi ekuiti, lembaga pengarah, pengurusan & kuasa tandatangan atau sijil keahlian syarikat daripada Dewan Perniagaan Melayu.[muat turun]
 15. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 16. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.
 17. Salinan Lesen Kewangan.

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang D, Maklumat Perniagaan dan Maklumat Pemilik Terkini (Bidang-bidang yang dipohon mesti berdaftar jenis perniagaannya di SSM)
 3. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank [muat turun]
 4. Peta lakar yang jelas menuju arah premis pejabat.
 5. Carta organisasi syarikat yang lengkap dengan nama dan jawatan.
 6. Borang A serta resit bayaran atau penyata caruman KWSP pekerja yang terkini.
 7. Surat akuan bersumpah penguasaan 100% bumiputra dari segi ekuiti, lembaga pengarah, pengurusan & kuasa tandatangan atau sijil keahlian syarikat daripada Dewan Perniagaan Melayu.[muat turun]
 8. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 9. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.
 10. Salinan Lesen Kewangan.

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang pendaftaran Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 3. Undang-undang kecil Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 4. Minit mesyuarat agong terbaru Koperasi/Persatuan/Pertubuhan. 
 5. Penyata Bank atau resit deposit bank.
 6. Borang pengesahan akaun bank yang telah disahkan oleh pihak bank [muat turun]
 7. Peta lakar yang jelas menuju arah premis pejabat.
 8. Carta organisasi syarikat yang lengkap dengan nama dan jawatan.
 9. Borang A serta resit bayaran atau penyata caruman KWSP pekerja yang terkini.
 10. Surat akuan bersumpah penguasaan 100% bumiputra dari segi ekuiti, lembaga pengarah, pengurusan & kuasa tandatangan atau sijil keahlian syarikat daripada Dewan Perniagaan Melayu.[muat turun]
 11. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 12. Perjanjian Sewa yang disetemkan beserta 3 bulan resit rasmi atau dokumen hak milik premis/pejabat/kediaman/geran tanah.
 13. Salinan Lesen Kewangan.