Tambah Bidang

Senarai dokumen untuk tambah bidang biasa sahaja.

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD
  1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
  2. (yang tidak melibatkan  apa-apa perubahan maklumat syarikat)
  3. Nota : bagi bidang biasa yang memerlukan lesen, sila kemukakan lesen-lesen yang berkaitan.

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN
  1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
  2. Borang D, Maklumat Perniagaan dan Maklumat Pemilik Terkini (Bidang-bidang yang dipohon mesti berdaftar jenis perniagaannya di SSM)

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN
  1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
  2. (yang tidak melibatkan  apa-apa perubahan maklumat syarikat)
    Nota : bagi bidang biasa yang memerlukan lesen, sila kemukakan lesen-lesen yang berkaitan.