Tambah Bidang

Senarai dokumen untuk tambah bidang biasa sahaja.

ROC - SENDIRIAN BERHAD / BERHAD
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang 9 dan Memorandum and article association (MAA)
 3. Borang 13 - Pertukaran nama syarikat (jika berkenaan yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 4. Borang 24 – Pemilik Saham (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat).
 5. Borang 49 – Lembaga Pengarah (yang disahkan oleh SMM/Setiausaha Syarikat).
 6. Borang 32A (jika berkenaan) – Pindah Milik Saham. (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 7. Form Of Annual Return (jika syarikat yang melebihi 1 tahun yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 8. Borang 44 - (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 9. Resolusi Lembaga Pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun syarikat (yang disahkan oleh SSM/Setiausaha Syarikat)
 10. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 11. Salinan Lesen Kewangan.

ROB - PERSENDIRIAN / PERKONGSIAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang D, Maklumat Perniagaan dan Maklumat Pemilik Terkini (Bidang-bidang yang dipohon mesti berdaftar jenis perniagaannya di SSM) 
 3. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.
 4. Salinan Lesen Kewangan.

ROS - KOPERASI/PERSATUAN/PERTUBUHAN
 1. Borang pengisytiharan kementerian kewangan yang sudah ditandatangani [muat turun]
 2. Borang pendaftaran Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 3. Undang-undang kecil Koperasi/Persatuan/Pertubuhan.
 4. Minit mesyuarat agong terbaru Koperasi/Persatuan/Pertubuhan. 
 5. Kad pengenalan / passport semua pemilik syarikat.